1952 Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie 1976-1982

De sfeer binnen mijn werk is een optelsom van verwondering voor de natuur in het algemeen, het landschap of delen daaruit. Grofweg zijn mijn thema's onder te brengen in "het gedroomde" en het landschappelijke in de ruimste zin.

 

(foto: Von Peypers)

 
 


 
 

1952 Amsterdam, Gerrit Rietveld Academy 1976-1982.

The atmosphere in my work is the sum-total of feelings of awe, for nature in general, the landscape or parts of it. Roughly my themes can be classed as “dream images” and as relating to landscapes in the broadest sense.